Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

lovelusthonesty
3634 66aa
lovelusthonesty
Czasami jak coś palnę,  to słyszę takie szuranie - to diabeł ciągnie kolejny antałek smoły do mojego kotła. Ten kocioł jest już wielkości Ergo Areny. *mam w piekle działkę wielkości Arizony*
lovelusthonesty
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— Nicholas Sparks
lovelusthonesty
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier:
0224 e57f
Reposted frompussyporn pussyporn viaparradisee parradisee
lovelusthonesty
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaintimates intimates
lovelusthonesty
Idę aby dowiedzieć się, co może mi jeszcze przynieść życie. Szukam nadziei. Nadziei na to, że nadal warto żyć oraz nadziei na łaskę pogodzenia się z brakiem tego, bez czego muszę żyć.
— "Kręte ścieżki"
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viabeliveinme beliveinme

June 17 2017

lovelusthonesty
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyou myou
lovelusthonesty
9713 75ac
Reposted fromkarahippie karahippie viaolalaa olalaa
lovelusthonesty
5403 c36a
Reposted fromretro-girl retro-girl viawerczi werczi
lovelusthonesty
Życie jest zbyt krótkie, aby pić niedobrą herbatę, czytać złe książki i marnować czas na ludzi, dla których gówno znaczymy.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamesoute mesoute
lovelusthonesty
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahelenburns helenburns

May 17 2017

lovelusthonesty
Najlepszym testem, jaki można sobie zrobić w związku jest pytanie: a pozwoliłabyś/pozwoliłbyś, aby tak cię traktował twój najlepszy przyjaciel? Czy pozwoliłabyś, aby twoja przyjaciółka wsadziła ci świeczkę w dupę? Raczej nie, prawda? Patologii się nie ratuje. Z patologii się spierdala. I nie ma znaczenia, że patologia później płacze, albo przeprasza, albo obiecuje poprawę, albo wmawia, że to twoja wina, albo przekonuje, że się na to „zasłużyło”, albo zawistni ludzie chcą zniszczyć wasz związek.

May 13 2017

lovelusthonesty
3347 5650
lovelusthonesty
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey
5213 9758 500

renxiaoyao:

raminified:

Elliot and Qwerty, the cat.

@cyberluv
lovelusthonesty
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viazoi zoi
lovelusthonesty
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazamknioczy zamknioczy
lovelusthonesty

Jeżeli upadłeś siedem razy, podnieś się osiem razy

— powiedzenie chińskie
Reposted frominpassing inpassing viazamknioczy zamknioczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl