Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2018

lovelusthonesty
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viaapatyczna apatyczna
lovelusthonesty
8866 397e 500
Reposted fromsopadepollo sopadepollo viaapatyczna apatyczna
lovelusthonesty
3155 b959
Reposted fromkarahippie karahippie viaapatyczna apatyczna
lovelusthonesty

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viacongreve congreve
lovelusthonesty
wyciszyć zewnętrzny gwar
oddzielić
cudze pragnienia od własnych
doprowadzić do ciszy w umyśle
a potem trwać w tej chwil
— Wioletta Klinicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamessinhead messinhead
lovelusthonesty
0531 5d5d 500
Reposted fromsavatage savatage viasarazation sarazation
lovelusthonesty
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viasarazation sarazation

November 28 2017

lovelusthonesty
3634 66aa
Reposted fromzapiski zapiski viaflyingheart flyingheart
lovelusthonesty
Czasami jak coś palnę,  to słyszę takie szuranie - to diabeł ciągnie kolejny antałek smoły do mojego kotła. Ten kocioł jest już wielkości Ergo Areny. *mam w piekle działkę wielkości Arizony*
lovelusthonesty
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— Nicholas Sparks
lovelusthonesty
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier:
0224 e57f
Reposted frompussyporn pussyporn viaparradisee parradisee
lovelusthonesty
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaintimates intimates
lovelusthonesty
Idę aby dowiedzieć się, co może mi jeszcze przynieść życie. Szukam nadziei. Nadziei na to, że nadal warto żyć oraz nadziei na łaskę pogodzenia się z brakiem tego, bez czego muszę żyć.
— "Kręte ścieżki"
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viabeliveinme beliveinme

June 17 2017

lovelusthonesty
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyou myou
lovelusthonesty
9713 75ac
Reposted fromkarahippie karahippie viaolalaa olalaa
lovelusthonesty
5403 c36a
Reposted fromretro-girl retro-girl viawerczi werczi
lovelusthonesty
Życie jest zbyt krótkie, aby pić niedobrą herbatę, czytać złe książki i marnować czas na ludzi, dla których gówno znaczymy.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamesoute mesoute
lovelusthonesty
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahelenburns helenburns

May 17 2017

lovelusthonesty
Najlepszym testem, jaki można sobie zrobić w związku jest pytanie: a pozwoliłabyś/pozwoliłbyś, aby tak cię traktował twój najlepszy przyjaciel? Czy pozwoliłabyś, aby twoja przyjaciółka wsadziła ci świeczkę w dupę? Raczej nie, prawda? Patologii się nie ratuje. Z patologii się spierdala. I nie ma znaczenia, że patologia później płacze, albo przeprasza, albo obiecuje poprawę, albo wmawia, że to twoja wina, albo przekonuje, że się na to „zasłużyło”, albo zawistni ludzie chcą zniszczyć wasz związek.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl